گزارش بانک جهانی درباره توسعه انرژی پایدار

گزارش توسعه انرژی یک داشبورد جهانی درباره وضعیت هدف هفتم توسعه پایدار سازمان ملل متحد است که توسط آژانس بین‌المللی انرژی، آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، بخش آمار سازمان ملل، بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی به طور مشترک تدوین شده است. این گزارش به بررسی میزان تحقق هدف هفتم توسعه پایدار سازمان ملل در ابعاد جهانی، منطقه‌ای و کشوری می‌پردازد. «میزان دسترسی به برق»، «سوخت و فناوری‌های پاک برای پخت‌وپز»، «انرژی‌های تجدیدپذیر» و «بهره‌وری انرژی»، چهار موردی است که در این گزارش به آن پرداخته می‌شود.

این گزارش را می‌توانید به طور کامل از اینجا دانلود نمایید.