گزارش وضعیت گذار انرژی در ایران و جهان

مجمع جهانی اقتصاد سالانه، میزان آمادگی کشورها را برای گذار انرژی به کمک شاخصی با دو زیرشاخص «عملکرد سیستم» و «آمادگی گذار» ارزیابی می‌کند. گذار انرژی مؤثر می‌تواند ضمن ایجاد ارزش برای کشورها، راه‌حل‌هایی برای چالش‌های مربوط به انرژی جهانی ارائه دهد. در گزارش سال ۲۰۲۱، رتبه ایران در این شاخص در میان ۱۱۵ کشور مورد بررسی، ۹۹ بوده است. در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، قطر رتبه ۵۳ بهترین عملکرد و لبنان با رتبه ۱۱۲ ضعیف‌ترین عملکرد را داشته‌اند. در میان ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران رتبه دهم را به خود اختصاص داده است.

کشورهای سوئد، نروژ و دانمارک با کسب امتیازهای به ترتیب ۷۹، ۷۷، ۷۶ بهترین عملکرد را در شاخص گذار انرژی داشته‌اند.

در این گزارش علاوه بر اطلاعات آماری و محاسبه شاخص، بینش حاصل از تجزیه و تحلیل و آموزه‌های ۱۰ سال بررسی کشورها در مورد گذار انرژی به اشتراک گذاشته شده است.

برای دریافت گزارش اینجا را کلیک کنید.