همایش تحلیل عملکرد استراتژیک شرکت مدیریت صنعت شوینده

همایش تحلیل عملکرد استراتژیک شرکت مدیریت صنعت شوینده، در تهران و با حضور مدیران گروه شرکت‌های شوینده و شرکت مشاوره مدیریت آریانا برگزار شد.

در این همایش، که ساعت ۸ روز چهارشنبه، ۸اُم بهمن ماه ۱۳۹۹ در سالن همایش هتل پارسیان تهران برگزار شد، حمیدرضا حسینی آشتیانی، مدیر عامل شرکت مشاوره مدیریت آریانا، به تعریف استراتژی، رشد پایدار، و جایگاه آن‌ها در موفقیت پرداخت و تفاوت‌های استراتژی خوب و اشتراتژی بد را تشریح کرد.

در ادامه، مسعود سلطانی، تحلیلگر ارشد شرکت مشاوره مدیریت آریانا قلم به بررسی عملکرد مالی شرکت طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ پرداخت. مسائل مورد اشاره وی عبارت بودند از: جریان‌های درآمدی و سود شرکت، رشد اسمی و رشد واقعی درآمدهای شرکت، مقایسه‌ی عملکرد توسعه شوینده بهشهر با شرکت‌های مشابه، عوامل موثر بر تغییرات سوددهی، وضعیت نقدینگی، دارایی و بدهی شرکت و استفاده موثر از دارایی‌ها.

در پایان، امیر نعمت‌الهی، مدیر عامل مجموعه و قائم‌مقام پیشین وزیر آموزش و پرورش، به ارائه‌ گزارش‌های فعالیت‌های گذشته و نیز اهداف و چشم‌اندازهای آتی این شرکت پرداخت.