رشد قیمت برق خانگی در مقایسه با رشد قیمت سایر حامل‌های انرژی در سه دهه گذشته

سوخت­های فسیلی (گاز طبیعی، گازوییل، نفت سفید و بنزین) به همراه برق، ۵ حامل­ اصلی انرژی در ایران هستند. رشد قیمت حامل­های انرژی در کشور در سی سال گذشته چگونه بوده است؟ میانگین رشد سالیانه بهای چهار حامل فسیلی انرژی در مقایسه با برق چقدر بوده است؟ اگر رشد سالیانه قیمت برق متناسب با چهار حامل فسیلی انرژی بود، قیمت برق به ازای هر کیلووات ساعت به چه عددی می­رسید؟

پاسخ سوال­های بالا را در اینفوگراف زیر مرور فرمایید.