راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور تا چه میزان می‌تواند افزایش یابد؟

با وجود الزام‌های صریح قانونی (قانون هدفمندی یارانه‌ها، برنامه‌های توسعه پنجساله و …) مبنی بر بهبود سالیانه یک درصدی راندمان نیروگاه‌های حرارتی، صنعت برق در سال‌های اخیر در این حوزه توفیق ملموسی نداشته و این شاخص در حدود ۳۸ درصد مانده است.

راندمان نیروگاه‌های حرارتی ایران در مقایسه با برخی کشورهای جهان چه وضعیتی دارد؟ چه میزان نیروگاه گازی در کشور وجود دارد که می‌توان آنها را با تکمیل واحد بخار به سیکل ترکیبی تبدیل کرد؟ چالش‌های تکمیل واحد بخار نیروگاه‌های گازی در کشور کدامند؟

پاسخ پرسش‌های بالا را در داده‌نمای زیر جستجو کنید.