کدام یک برای برون رفت از اقتصاد نابسامان برق اولویت دارد؟ کاهش تلفات یا اصلاح قیمت

نقل است که در پاره‌ای از موارد منطق مدیران ارشد صنعت برق کشور مبنی بر «ضرورت اصلاح قیمت و ساماندهی اقتصاد برق»، با ادعای «ضرورت کاهش تلفات در مقایسه با اصلاح قیمت» قانون‌گذاران مجلس مواجه شده و راه به جایی نمی‌برد!

به راستی تلفات برق در شبکه انتقال و توزیع کشور چه میزان است؟ این شاخص در مقایسه کشورهای دیگر جهان چه فاصله ای دارد؟ با توجه به ملاحظات اقتصادی، تکنولوژی، پراکندگی و ترکیب مصرف مشترکان و …، تلفات شبکه برق کشور تا چه میزان قابل کاهش است؟

پاسخ پرسش های بالا را در داده نمای زیر مرور فرمایید.