تعویض پنجره‌های فرسوده و جایگزینی آن‌ها با پنجره‌های دو جداره چه تأثیری در کاهش مصرف انرژی دارد؟

چه سهمی از پنجره‌های ساختمان‌ها در کشورمان فرسوده قدیمی هستند؟ در حال حاضر چه مقدار انرژی در ساختمان‌ها مصرف می‌شود؟ تعویض پنجره‌های فرسوده با پنجره‌های دوجداره تا چه اندازه از مصرف انرژی در بخش خانگی می‌کاهد؛

پاسخ این پرسش‌ها به همراه موارد دیگر، را می‌توانید در این داده‌نما بیابید.