بهینه‌سازی انرژی، ضرورت اساسی بخش انرژی کشور

متوسط مصرف انرژی منازل مسکونی در ایران از سردسیرترین کشورهای جهان هم بیشتر است و در هر یک متر مربع زیربنا، بیش از ۱۶۰۰ مگاژول انرژی (نفت، گاز و برق) در خانه‌های ما مصرف می‌شود (۵۰ درصد بیشتر از فنلاند و ۱۰۰ درصد بیشتر از کانادا!).

برای سنجش کارایی انرژی در جهان از چه شاخصی استفاده می‌شود؟ ایران در شاخص شدت انرژی در جهان رتبه چندم را داراست و در ۳ دهه گذشته روند این شاخص در مقایسه با جهان چه تغییری کرده است؟ برای صیانت هر چه بیشتر از منابع انرژی کشور چه می‌توان کرد؟

پاسخ پرسش‌های بالا را در داده‌نمای زیر جستجو کنید.