برق امید، طرحی برای اصلاح و حمایت از مشترکان خانگی کم‌مصرف

طرح برق امید، با هدف نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه برق در بخش خانگی در سال ۱۳۹۹به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است. تغییر نگرش مصرف کنندگان « بخش خانگی » به استفاده صحیح از منابع انرژی و حفظ محیط زیست با استفاده از ساز و کارهای تشویقی و بازدارنده از اهداف اصلی این طرح است. در این طرح مشترکان به سه دسته مشترکان کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقسیم می‌شوند. برای هر دسته متناسب با منطقه جغرافیایی، الگوی مصرف برق تعیین می‌شود. مشترکان برق به تناسب مشارکت در این طرح از مزایای تشویقی شامل تخفیف تا ۱۰۰درصد تعرفه برق، بهره مند خواهند شد. اگر می‌خواهید بدانید شما در کدام گروه از مشترکان قرار دارید، هزینه برق مصرفی شما پس از اجرای طرح چقدر خواهد شد،  برای اینکه در گروه مشترکان کم ‌مصرف یا خوش‌مصرف قرار بگیرید، چه میزان برق می‌توانید مصرف کنید و اجرای طرح برق امید چه دستاوردهایی خواهد داشت؛ این داده‌نما را مطالعه کنید.

وبسایت رسمی طرح برق امید از اینجا قابل دسترس است.