برای تأمین 1000 مگاوات در پیک بار کدام را انتخاب می‌کنید؟

حداکثر نیاز مصرف مشترکان برق کشور (پیک) در تابستان  ۱۳۹۷، ۵۵ هزار مگاوات بوده  و این عدد در سال‌های اخیر به طور متوسط سالیانه ۷ درصد  رشد کرده است. به عبارت دیگر پیک شبکه برق کشور در سال ۱۳۹۸، حدود  ۵۹ هزار مگاوات خواهد بود. در سال‌های پیشین برای تأمین برق و گذر از پیک تابستان، پارادایم حاکم احداث نیروگاه و شبکه برق بوده است. شما برای تأمین ۱۰۰۰ مگاوات در پیک بار کدام را انتخاب می‌کنید، خرید برق از نیروگاه‌ها یا اعطای مشوق برای جایگزینی لامپ‌های پرمصرف با لامپ LED؟ کدام یک از نظر اقتصادی به صرفه‌تر است؟

داده‌نمای زیر به شما کمک می‌کند گزینه بهتر را بیابید.