با یک کیلووات‌ساعت برق چه می‌توان کرد؟

میانگین مصرف برق هر مشترک خانگی در ماه حدود ۲۵۰ کیلووات‌ساعت است و یک شهروند تهرانی برای آن حدود ۲۰ هزار تومان می‌پردازد. بهایی اندک برای یک ماه مصرف برق! به نظر می‌رسد با قیمت‌گذاری ارزان برق در کشور، از یک سو مشترکان را به بدمصرفی و اسراف تشویق و از سویی دیگر امکان توفیق برنامه‌های مدیریت مصرف را سلب نموده‌‍‌ایم.

براستی ارزش واقعی هر کیلوات‌ساعت برق چقدر است؟ با یک کیلووات ساعت برق در خانه می‌توان چه کارهایی انجام داد؟ متوسط بهای برق در ایران چقدر است و مشترکان چه میزان از آن را پرداخت می‌کنند؟

برای مشاهده پاسخ پرسش‌های بالا داده‌نمای زیر را مرور فرمایید.