با انرژی یک کیلووات ساعت برق می توان چه کرد؟

میانگین مصرف برق هر مشترک خانگی در ماه حدود ۲۵۰ کیلووات‌ساعت است و یک شهروند تهرانی برای این میزان مصرف حدود ۲۰ هزار تومان می‌پردازد. بهایی اندک برای یک ماه مصرف برق! به نظر می‌رسد یا قیمت‌گذاری ارزان برق در کشور از یک سو مشترکان را به بدمصرفی و اسراف تشویق و از سویی دیگر امکان توفیق برنامه‌های مدیریت مصرف را از خود سلب نموده‌‍‌ایم.

براستی ارزش واقعی هر کیلوات‌ساعت چقدر است؟ برای بالا بردن یک خودرو تا بالای برج میلاد چه میزان برق مصرف می‌شود؟ بهای برق مصرفی برای این کار چقدر است؟ هزینه برق مصرفی در سایر کشورهای جهان (برخی کشورهای همسایه و کشورهای توسعه یافته) در مقایسه با ایران چقدر است؟

داده‌نمای زیر به شما کمک می‌کند پاسخ این پرسش‌ها را بیابید.