اقدامی ساده اما اثرگذار؛ 1000مگاوات کاهش مصرف برق کشور با خاموش کردن یک لامپ در هر خانواده

حداکثر نیاز مصرف (پیک) برق مشترکان در سال‌های اخیر هرسال به طور متوسط ۷ درصد رشد و در تابستان ۱۳۹۷ از مرز ۵۷ هزار مگاوات عبور کرده است. با این روند، تجربه پیک ۶۰ هزار مگاواتی در تابستان ۱۳۹۸ چندان دور از انتظار نخواهد بود. در این میان پرسشی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان از ظرفیت مشارکت شهروندان برای گذر از پیک ۱۳۹۸ استفاده کرد؟ خاموش کردن تنها یک لامپ اضافه در زمان پیک چه تاثیری در پیک بار دارد؟ این داده‌نما به موارد بالا پاسخ می‌دهد. علاوه بر آن به ارائه راهکارهایی برای کاهش مصرف برق خانوار می‌پردازد.