حميدرضا حسيني آشتياني
 
 
كارشناسي ارشد مهندسي صنايع، دانشگاه صنعتي شريف
مديرعامل شركت مشاوره مديريت آريانا
استراتژي و فرايند
ashtiani@aryanacmc.com
رزومه 

 
 
حسين اكبري
 
 
كارشناس ارشد مهندسي صنايع، دانشگاه صنعتي شريف
رييس هيئت مديره شركت مشاوره مديريت آريانا
استراتژي و مديريت عملكرد
akbari@aryanagroup.com
رزومه 

 
 
مجتبي اسدي
 
 
كارشناسي ارشد مهندسي صنايع ، دانشگاه صنعتي شريف
عضو هيئت مديره شركت مشاوره مديريت آريانا
مديريت استراتژيك و عملكرد
asadi@aryanagroup.com
رزومه 

 
 
مسعود سلطاني
 
 
مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف، كارشناس ارشد جامعه شناسي دانشگاه علامه طباطبايي
مدير گروه برق
استراتژي و منابع انساني
soltani@aryanacmc.com
رزومه 

 
 
افشين صمصامي
 
 
كارشناسي ارشد مديريت؛دانشگاه تربيت مدرس
مدير پروژه
مديريت منابع انساني و مديريت استراتژيك
afshinsamsami@yahoo.com
رزومه 

 
 
محمود كريمي
 
 
كارشناسي ارشد مهندسي صنايع، دانشگاه علم و صنعت
.
 

 
 
محمد احمدي
 
 
MBA دانشگاه صنعتي شريف و مدرك سطح 2 CFA
كارشناس ارشد مالي
mahmadi_ee@yahoo.com
 

 
 
روزبه يوسفي
 
 
كارشناسي ارشد مهندسي صنايع، سيستم‌هاي اقتصادي اجتماعي، دانشگاه صنعتي شريف
Youssefi@aryanacmc.com
 

 
 
شيرين ناظرزاده
 
 
مهندسي برق ، دانشگاه صنعتي شريف و MBAدانشگاه صنعتي شريف
nazerzadeh@aryanacmc.com
 

 
 
 
دسترسی سریع
 آشنایی با مشاوران 
مشاوران و کارشناسان 
شرکت های همکار 
پژوهشكده مديريت و مهندسي كيان
موسسه مديريت پروژه آريانا
موسسه فن‌آوري اطلاعات آريانا
مركز آموزش و توسعه مديريت آريانا
انتشارات آريانا
مشتریان کلیدی