سال شرکت عنوان
1394 شركت برق منطقه‌اي يزد بررسي اثربخشي اجراي طرح ذخيره عمليايت صنايع در شركت برق منطقه‌اي يزد
1394 شركت مديريت توليد برق هرمزگان استقرار دفتر مديريت استراتژي در شركت مديريت توليد برق هرمزگان
1394 شركت برق منطقه‌اي اصفهان تدوين استراتژي‌هاي معاونت بهره‌برداري شركت برق منطقه‌اي اصفهان
1393 شركت نظام مهندسي استان تهران طراحي ساختار سازماني شركت نظام مهندسي استان تهران
1393 شركت گهر عمران تدوين برنامه استراتژيك شركت گهر عمران
1393 شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان آراستگي محيط كار در شركت توزيع نيروي برق جنوب كرمان
1393 شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان برنامه‌ريزي استراتژيك شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان
1393 شركت گهر انرژي سيرجان تدوين ساختار سازماني شركت گهر انرژي
1393 شركت بيمه ايران برنامه‌ريزي استراتژيك شركت بيمه ايران
1393 شرکت برق منطقه‌ای خراسان تدوين طرح ذخيره عملياتي صنايع كشور براي كاهش پيك سال 93
صفحه: 1 از 9
123456789
دسترسی سریع
 آشنایی با مشاوران 
مشاوران و کارشناسان 
شرکت های همکار 
پژوهشكده مديريت و مهندسي كيان
موسسه مديريت پروژه آريانا
موسسه فن‌آوري اطلاعات آريانا
مركز آموزش و توسعه مديريت آريانا
انتشارات آريانا
مشتریان کلیدی 

 
 ردیف در هر صفحه