اجراي كانون ارزيابي مديران / شركت مهركام پارس
اجراي كانون ارزيابي مديران / شركت ماشين‌سازي اراك
طراحي زيرسيستم‌هاي مديريت منابع انساني / شركت بوتان
شايستگي چيست؟
تاثير فرهنگ سازماني بر انگيزه‌بخشي به كاركنان
سرمايه انساني: عامل موفقيت سازمان‌ها
طراحي آرماني
راسل ایكاف
مسعود سلطانی
 
 
ارزيابي عملكرد كاركنان با روش كانون ارزيابي
شركت مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا - مكو
1390
       
دسترسی سریع
 آشنایی با مشاوران 
مشاوران و کارشناسان 
شرکت های همکار 
پژوهشكده مديريت و مهندسي كيان
موسسه مديريت پروژه آريانا
موسسه فن‌آوري اطلاعات آريانا
مركز آموزش و توسعه مديريت آريانا
انتشارات آريانا
مشتریان کلیدی 

 
عضویت در خبرنامه
 
با عضویت در خبرنامه الکترونیکی می توانید از اخبار، مقاله ها و پژوهش های جدید شرکت مشاوره مدیریت آریانا مطلع شوید.
برای عضویت در خبرنامه اینجا بروید.