توسعه مدل كانون ارزيابي مديران / سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
طراحي سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان / شركت سردساز خودرو
اجراي كانون ارزيابي مديران / شركت ماشين‌سازي اراك
چگونه منابع انساني را به واحدي استراتژيك در شركت تبديل كنيم؟
دشواري‌هاي برنامه‌هاي جانشيني
هم‌انديشي مديران ارشد براي همسويي توسعه منابع انساني با استراتژي
تحول سريع
بهنام تبریزی
محمد دل آسا
 
 
طراحي آرماني
نوشتهراسل ایكاف/جیسون مگیدسون هربرت ادیسون
ترجمهمسعود سلطانی
آريانا(1385)

هيچ ايده‌اي به اندازه طراحي آرماني بر زندگي شخصي و حرفه‌اي ما تأثير نداشته است. اين مفهوم بر تمام كارهايمان در زندگي حرفه‌اي تأثير داشته است. در مثال‌هايي كه در اين كتاب آورده‌ايم، حداقل يكي از ما به طور مستقيم با آنها درگير بوده‌ است.
طراحي آرماني چيست؟ پاسخ اين سؤال را در فصل مقدماتي كتاب - تولد ايده - داده‌ايم. در آنجا طراحي آرماني را شرح داده‌ايم و منشأ شكل‌گيري آن را به عنوان ابزاري قدرتمند در مديريت توصيف كرده‌ايم.
مواردي كه در اين كتاب آمده‌اند، بخش كوچكي از نمونه‌هايي است كه ما فرصت به كار بردن طراحي آرماني را داشته‌ايم. سعي ما بر اين بوده است كه كاربردهاي متنوع اين روش را در حوزه‌هاي مختلف نشان بدهيم. ما تاكنون با مسئله‌اي روبرو نشده‌ايم كه در آن طراحي آرماني به كار نيايد.

خريد كتاب

    خلاصه كتاب  
   فهرست كتاب
دسترسی سریع
 آشنایی با مشاوران 
مشاوران و کارشناسان 
شرکت های همکار 
پژوهشكده مديريت و مهندسي كيان
موسسه مديريت پروژه آريانا
موسسه فن‌آوري اطلاعات آريانا
مركز آموزش و توسعه مديريت آريانا
انتشارات آريانا
مشتریان کلیدی 

 
عضویت در خبرنامه
 
با عضویت در خبرنامه الکترونیکی می توانید از اخبار، مقاله ها و پژوهش های جدید شرکت مشاوره مدیریت آریانا مطلع شوید.
برای عضویت در خبرنامه اینجا بروید.