طراحي زيرسيستم‌هاي مديريت منابع انساني / شركت بوتان
ارزيابي عملكرد كاركنان با روش كانون ارزيابي / شركت مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا - مكو
اجراي كانون ارزيابي مديران / شركت تجهيزات نفت ايران
شايستگي چيست؟
عوامل توفيق و شكست مراكز ارزيابي
مدل بلوغ قابليت‌هاي منابع انساني - مدل بقا
طراحي آرماني
راسل ایكاف
مسعود سلطانی
 
 
پنجمين فرمان در ميدان عمل
نوشتهپیتر سنگه
ترجمهمسعود سلطانی/مهدی خادمی,عباس علی رستگار
آريانا(1388)

مديران در هر سازماني به صورت مداوم در معرض تصميمات متفاوتي درباره ذينفعان، بازار، نيروي انساني، سازمان و ... هستند و در بسياري از مواقع بر مبناي شهود خود قضاوت ميكنند. اين در حالي است كه عوامل متعددي سبب سوگيري و برداشت ناصحيح در قضاوت آنها ميشود.
اين كتاب راهنماي كاربردي و جامعي براي مديران است كه آنها را براي شناخت بهتر اين سوگيري ها و غلبه بر آنها ياري ميدهد تا كيفيت تصميمات مديريتي خود را افزايش دهند.
در کتاب پيش روي شما، قضاوت افراد در شرايط کاري مختلف مورد بررسي قرار گرفته و استراتژيهاي کاربردي براي ايجاد تغيير در فرآيند تصميم گيري و بهبود اين فرآيندها عرضه خواهد شد با اين هدف که اين استراتژيها بخش دائمي رفتار شما گردد. در خلال کتاب، شما با مثالهاي متعددي از تمرينهاي تصميمگيري و نمونه هاي واقعي روبرو خواهيد شد که از خلال سالها تدريس اين موضوع توسط نويسنده جمعآوري گرديده است. اين مثالهاي عملي و عيني به شما کمک ميکند تا کيفيت قضاوتهاي مديريتي خود را ارتقا دهيد.
اين کتاب در دانشگاههاي ممتاز آمريکا، مدارس بازرگاني و موسسه هاي سياستگذاري و همچنين کلاسهاي روانشناسي و اقتصاد به طور وسيع مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين کساني که در عرصه روانشناسي تصميمگيري، مالي رفتاري و اقتصاد رفتاري فعاليت ميکنند، استقبال شايان توجهي از آن کرده اند.

خريد كتاب
 

    خلاصه كتاب  
   فهرست كتاب
دسترسی سریع
 آشنایی با مشاوران 
مشاوران و کارشناسان 
شرکت های همکار 
پژوهشكده مديريت و مهندسي كيان
موسسه مديريت پروژه آريانا
موسسه فن‌آوري اطلاعات آريانا
مركز آموزش و توسعه مديريت آريانا
انتشارات آريانا
مشتریان کلیدی 

 
عضویت در خبرنامه
 
با عضویت در خبرنامه الکترونیکی می توانید از اخبار، مقاله ها و پژوهش های جدید شرکت مشاوره مدیریت آریانا مطلع شوید.
برای عضویت در خبرنامه اینجا بروید.