اجراي كانون ارزيابي مديران / شركت ماشين‌سازي اراك
توسعه استراتژي‌هاي منابع انساني / شركت برق منطقه‌اي خراسان
اجراي كانون ارزيابي مديران / شركت هپكو
هم‌انديشي مديران ارشد براي همسويي توسعه منابع انساني با استراتژي
سرمايه انساني: عامل موفقيت سازمان‌ها
دشواري‌هاي برنامه‌هاي جانشيني
طراحي آرماني
راسل ایكاف
مسعود سلطانی
 
 
تحول سريع
نوشتهبهنام تبریزی
ترجمهمحمد دل آسا/امیر عباس معصومی
آريانا(1387)

تغيير، ممكن است به صورت قدم هاي كوچك و جزئي يا قدم هاي بزرگ و كلي ايجاد شوند. قدم هاي كوچك و جزئي تغيير مطمئن تر هستند و از آنها مي توان تحت عنوان تكامل يا تغيير تدريجي ياد كرد. تغييرات تدريجي در شرايطي نتيجه بخش مي باشند كه هدف، تنها حفظ وضعيت كنوني و با فرض عدم تغيير ساير متغيرها باشد.
دهه 1990 با يك تغيير بنيادي و اساسي در محيط پيراموني شركت ها همراه بود. اين تغيير بنيادي موجب شد تا هم در روش اداره شركت ها و هم در نوع رفتار شرکت ها نسبت به كسب و كاري كه در آن فعاليت مي كردند، تحول ايجاد شود. در اين دهه، ديدگاه كلي از يك اقتصاد صنعتي و بين المللي به يك اقتصاد جهاني و مبتني بر اطلاعات تغيير يافت.
اين تغيير اساسي، در نهايت به پيدايش آنچه ما از آن به عنوان جهان شركت هاي فرانوين و فراشبكه اي ياد مي كنيم، منجر شد. در شرايط جديد فوق رقابتي، معاملات بازار با سرعت بسيار بالاتر از گذشته رقم مي خورند و دوره زماني ابتكارات و نوآوري ها به طور روزافزون در حال كاهش است. در اين شرايط جديد، افراد و شركت ها قادر هستند تا از هر نقطه از جهان، محصولات و خدمات نويني را كه با تكيه بر ابتكارات خود خلق مي كنند، عرضه نمايند.
در اين كتاب با در نظر گرفتن انتقادات وارد شده روش ها معمول تغيير مانند مهندسي مجدد و عدم موثر بودن آن در جامعه فرانوين و فراشبكه اي امروزي، اصول و شيوه هاي تحول را كه در جامعه امروزي مورد استفاده قرار مي گيرند، مورد شناسايي قرار مي گيرد.

خريد كتاب

    خلاصه كتاب  
   فهرست كتاب
دسترسی سریع
 آشنایی با مشاوران 
مشاوران و کارشناسان 
شرکت های همکار 
پژوهشكده مديريت و مهندسي كيان
موسسه مديريت پروژه آريانا
موسسه فن‌آوري اطلاعات آريانا
مركز آموزش و توسعه مديريت آريانا
انتشارات آريانا
مشتریان کلیدی 

 
عضویت در خبرنامه
 
با عضویت در خبرنامه الکترونیکی می توانید از اخبار، مقاله ها و پژوهش های جدید شرکت مشاوره مدیریت آریانا مطلع شوید.
برای عضویت در خبرنامه اینجا بروید.