طراحي زيرسيستم‌هاي مديريت منابع انساني / شركت بوتان
توسعه استراتژي‌هاي منابع انساني / شركت برق منطقه‌اي خراسان
اجراي كانون ارزيابي مديران / شركت ماشين‌سازي اراك
آیا می‌خواهید شرکت شما هم یکی از بهترین‌ محیط‌هایی کاری قرن 21 باشد؟
هم‌انديشي مديران ارشد براي همسويي توسعه منابع انساني با استراتژي
دشواري‌هاي برنامه‌هاي جانشيني
طراحي آرماني
راسل ایكاف
مسعود سلطانی
 
 
مديران و چالش‌هاي تصميم‌گيري
نوشتهماکس اچ بیزرمن
ترجمهعلی سرزعیم
آريانا(1388)

مديران در هر سازماني به صورت مداوم در معرض تصميمات متفاوتي درباره ذينفعان، بازار، نيروي انساني، سازمان و ... هستند و در بسياري از مواقع بر مبناي شهود خود قضاوت ميكنند. اين در حالي است كه عوامل متعددي سبب سوگيري و برداشت ناصحيح در قضاوت آنها ميشود.
اين كتاب راهنماي كاربردي و جامعي براي مديران است كه آنها را براي شناخت بهتر اين سوگيري ها و غلبه بر آنها ياري ميدهد تا كيفيت تصميمات مديريتي خود را افزايش دهند.
در کتاب پيش روي شما، قضاوت افراد در شرايط کاري مختلف مورد بررسي قرار گرفته و استراتژيهاي کاربردي براي ايجاد تغيير در فرآيند تصميم گيري و بهبود اين فرآيندها عرضه خواهد شد با اين هدف که اين استراتژيها بخش دائمي رفتار شما گردد. در خلال کتاب، شما با مثالهاي متعددي از تمرينهاي تصميمگيري و نمونه هاي واقعي روبرو خواهيد شد که از خلال سالها تدريس اين موضوع توسط نويسنده جمعآوري گرديده است. اين مثالهاي عملي و عيني به شما کمک ميکند تا کيفيت قضاوتهاي مديريتي خود را ارتقا دهيد.
اين کتاب در دانشگاههاي ممتاز آمريکا، مدارس بازرگاني و موسسه هاي سياستگذاري و همچنين کلاسهاي روانشناسي و اقتصاد به طور وسيع مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين کساني که در عرصه روانشناسي تصميمگيري، مالي رفتاري و اقتصاد رفتاري فعاليت ميکنند، استقبال شايان توجهي از آن کرده اند.

خريد كتاب
 

    خلاصه كتاب  
   فهرست كتاب
دسترسی سریع
 آشنایی با مشاوران 
مشاوران و کارشناسان 
شرکت های همکار 
پژوهشكده مديريت و مهندسي كيان
موسسه مديريت پروژه آريانا
موسسه فن‌آوري اطلاعات آريانا
مركز آموزش و توسعه مديريت آريانا
انتشارات آريانا
مشتریان کلیدی 

 
عضویت در خبرنامه
 
با عضویت در خبرنامه الکترونیکی می توانید از اخبار، مقاله ها و پژوهش های جدید شرکت مشاوره مدیریت آریانا مطلع شوید.
برای عضویت در خبرنامه اینجا بروید.