برنامه‌ريزي استراتژيك / شركت توزيع نيروي برق يزد
برنامه‌ريزي استراتژي با الگوي كارت امتيازي متوازن / شرکت توسعه و عمران امید
برنامه‌ريزي استراتژيك با الگوي تلفيقي BSC و برايسون / برق منطقه‌اي هرمزگان
راهكارهايي براي توسعه سرمايه‌هاي نامشهود در راستاي استراتژي
استراتژي از زاويه تصميم‌گيري استراتژيك
تاملي بر خصوصي‌سازي شركت‌هاي آب و برق
نظام‌هاي كنترل و سنجش عملكرد
رابرت سايمونز
 
 
پيشنهادهايي براي ارايه آمار خاموشي، كليدي‌ترين شاخص عملكرد صنعت برق
نوشته مسعود سلطانی
   

اصلي‌ترين انتظاري كه از صنعت برق وجود دارد، «كاهش خاموشي» است. با مروري ساده متوجه مي‌شويم آمار خاموشي در ايران نسبت به ساير كشورها بسيار بالاست. بالابودن خاموشي در ايران دلايل و عوامل متعددي دارد كه سهم قابل توجهي از آن به توليد و انتقال بازمي‌گردد. در ادامه ابتدا، مروري بر وضعيت خاموشي در ايران و مقايسه آن با ساير كشورها خواهيم داشت. در گام بعدي نيز، مهم‌ترين نكاتي كه در ارايه آمار خاموشي بايد مورد توجه قرار گيرند، عنوان شده‌اند.

مهم‌ترين معضل در آمار خاموشي‌هاي ايران، عدم ارايه دقيق و روشن آن است. آمار خاموشي‌ها با اشاره به عدم يكسان بودن مكانيسم ثبت در شركت‌هاي توزيع به تفكيك شركت‌هاي توزيع ارايه نمي‌شود و تنها ميانگين كشور گزارش مي‌شود.

منشأ اين تفاوت‌ها در ثبت خاموشي‌هاي فشار ضعيف است؛ برخي شركت‌ها تنها خاموشي‌هاي فشار متوسط را ثبت مي‌كنند. عامل دوم كه مقايسه آمار خاموشي‌ها را با يكديگر ناممكن مي‌سازد، ميزان پوشش و دقت ثبت خاموشي‌هاست. بنابراين ميزان خاموشي گزارش شده، حداقل خاموشي است كه ثبت شده است و به يقين ميزان خاموشي‌هاي توزيع بيش از مقداري است كه گزارش مي‌شود.

در هر سه بخش توليد، انتقال و توزيع، انرژي خاموشي شده گزارش مي‌شود. تمامي گزارش‌هاي مورد اشاره بر اساس ميزان انرژي توزيع نشده است كه به مگاوات ساعت ارايه شده‌اند. در بخش انتقال و توليد ميزان انرژي مصرفي در محدوده جغرافيايي هر برق منطقه‌اي را بايد در جاي ديگري جستجو و بر اساس آن ميزان انرژي توزيع نشده را محاسبه كرد. مواردي كه به آن‌ها اشاره شد، حاكي از آن است كه حساسيت كافي در خصوص خاموشي در صنعت برق وجود ندارد.

 متن کامل مقاله      
دسترسی سریع
 آشنایی با مشاوران 
مشاوران و کارشناسان 
شرکت های همکار 
پژوهشكده مديريت و مهندسي كيان
موسسه مديريت پروژه آريانا
موسسه فن‌آوري اطلاعات آريانا
مركز آموزش و توسعه مديريت آريانا
انتشارات آريانا
مشتریان کلیدی 

 
عضویت در خبرنامه
 
با عضویت در خبرنامه الکترونیکی می توانید از اخبار، مقاله ها و پژوهش های جدید شرکت مشاوره مدیریت آریانا مطلع شوید.
برای عضویت در خبرنامه اینجا بروید.