مهندسي مجدد فرايندهاي اداره حقوق و مزاياي معاونت امور مالي / شركت ايران خودرو
تدوين و اصلاح فرايندهاي جاري مبتني بر الگوي BPM / شركت پخش كيلا
مهندسي مجدد فرايندهاي اداره رسيدگي اسناد معاونت امور مالي / شركت ايران خودرو
راهكارهاي اجراي اثربخش بازطراحي فرايندها
 
 
شناسايي، تدوين و مهندسي مجدد فرايندهاي
شركت برق منطقه‌اي هرمزگان
1386

اهداف و آرزوهاي سازمان‌ها ـ مندرج در برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و استراتژيك ـ در بستر «فرايندها و روش‌هاي اجرايي» آنها تحقق مي‌يابد. به عبارتي با فرض برنامه‌ريزي دقيق اهداف سازماني، اين فرايندها و زيرساخت‌هاي اطلاعاتي هستند كه امكان عملياتي شدن برنامه‌ها را ميسر مي‌سازند.

ايده فرايندها و سازمان‌هاي فرايندي ـ نقطه مقابل سازمان‌هاي وظيفه‌گرا ـ در چند سال اخير و با بروز موارد زير در دنياي صنعتي به طور جدي طرح شده‌ است.

  • نهادينه شدن عنصر «رقابت» در تمامي عرصه‌هاي كسب‌وكار
  • «تغيير و تحول» سرسام‌آور
  • اهميت روزافزون «مشتري» و تحقق خواسته‌هاي تلويحي و تصريحي وي

با مرور سطرهاي بالا، مي‌توان اين سوال را مطرح كرد كه شركت‌هاي برق منطقه‌اي كه براي ارايه خدمات خود هيچ‌گونه رقيبي نداشته و مشتريان در حوزه‌هاي جغرافيايي خود محكوم به استفاده از خدمات آنها بوده و در نهايت تغيير و تحول شگرفي نيز ـ با توجه به سرمايه‌بر بودن زيرساخت‌هاي صنعت برق در مقايسه با ساير صنايع ـ در اين حوزه قابل انتظار نيست، چه نيازي به بازطراحي فرايندهاي خود دارند؟

در پاسخ مي‌توان عنوان داشت كه كهولت ـ از نظر دوره عمر سازماني ـ شركت‌هاي برق منطقه‌اي و قوانين و مقررات دست‌ و پاگير قديمي حاكم بر آنها، از يك‌سو ارايه خدمات عمومي با حداقل كيفيت به مشتريان را دچار مشكل كرده و از سوي ديگر اين موضوع ـ با وجود مشكل جدي كمبود نقدينگي در صنعت برق كشور ـ موجب افزايش هزينه‌هاي انجام فرايندها شده است. بديهي است كه اين موارد مي‌توانند محرك لازم براي بازطراحي فرايندها باشند.

شركت برق منطقه‌اي هرمزگان با توجه به موضوع‌هاي مورد اشاره در بالا، در سال 1386 برخي از فرايندهاي كليدي و استراتژيك خود را مطابق روند زير بازطراحي نمود.

مراحل اجرايي شناسايي و بازطراحي فرايندهاي شركت برق منطقه‌اي هرمزگان

مراحل اجراي پروژه شناسايي و بازطراحي فرايندهاي شركت برق منطقه‌اي هرمزگان

  شناسايي و بازطراحي فرايندهاي شركت برق منطقه‌اي هرمزگان     
دسترسی سریع
 آشنایی با مشاوران 
مشاوران و کارشناسان 
شرکت های همکار 
پژوهشكده مديريت و مهندسي كيان
موسسه مديريت پروژه آريانا
موسسه فن‌آوري اطلاعات آريانا
مركز آموزش و توسعه مديريت آريانا
انتشارات آريانا
مشتریان کلیدی 

 
سازمان پروژه
مدیر پروژه
حميدرضا حسيني آشتياني

اعضای کلیدی پروژه
پاشا گلشني، حسين رستگار


رابط پروژه
آقاي عبدالصاحب ارجمند، معاون برنامه‌ريزي، خانم آزيتا آشوري، مشاور مديرعامل در مديريت استراتژيك

عضویت در خبرنامه
 
با عضویت در خبرنامه الکترونیکی می توانید از اخبار، مقاله ها و پژوهش های جدید شرکت مشاوره مدیریت آریانا مطلع شوید.
برای عضویت در خبرنامه اینجا بروید.