ارزيابي مديران و كارشناسان / شركت توزيع نيروي برق فارس
اجراي كانون ارزيابي مديران / شركت مهركام پارس
اجراي كانون ارزيابي مديران / شركت تجهيزات نفت ايران
مدل بلوغ قابليت‌هاي منابع انساني - مدل بقا
شايستگي چيست؟
سرمايه انساني: عامل موفقيت سازمان‌ها
طراحي آرماني
راسل ایكاف
مسعود سلطانی
 
 
طراحي سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان
شركت برق منطقه‌اي هرمزگان
1386

بسياري از شركت‌ها در ارزيابي عملكرد كاركنان خود با دشواري‌هاي فراواني روبه‌رو هستند. اين امر دلايل متعددي دارد كه مهم‌ترين آن بي‌اعتمادي كاركنان به سيستم ارزيابي عملكرد است. براي اين مهم لازم است كه ارزيابي افراد بر اساس عملكرد واقعي آنها و با معيارهايي متناسب با فعاليت‌هاي آنان صورت بگيرد. اين در حالي است كه فرم‌هاي ارزيابي كاركنان در اكثر موارد شامل معيارهايي مبهم  و يا معيارهاي شخصيتي است كه به راحتي مي‌توانند اسير قضاوت ذهني مديران شود.

در طراحي سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان شركت برق منطقه‌اي هرمزگان براي غلبه بر اين چالش اساسي، سه خاستگاه زير براي معيارهاي ارزيابي در نظر گرفته شد.

  • معيارهاي شغلي و حرفه‌اي كاركنان
  • معيارهاي مبتني بر استراتژي شركت
  • معيارهاي رفتاري مبتني بر ارزش سازمان

معيارهاي شغلي و همچنين معيارهاي مبتني بر استراتژي شركت با توجه به نقش و وظايف افراد تغيير مي‌كند. از اين‌رو اين معيارها نمي‌توانند براي همه كاركنان شركت مشابه باشد، موضوعي كه در حال حاضر در اكثر فرم‌هاي ارزيابي كاركنان ديده مي‌شود. از اين‌رو كاركنان شركت به گروه‌هاي شغلي همگن تقسيم شدند. سپس براي هر يك از اين گروه‌ها معيارهاي شغلي و حرفه‌اي و همچنين معيارهاي رفتاري مبتني بر ارزش‌هاي سازمان توسعه يافت و شاخص‌هاي مصاديق رفتاري اين معيارها نيز به منظور افزايش دقت ارزيابي‌ها تعيين شد.

       
دسترسی سریع
 آشنایی با مشاوران 
مشاوران و کارشناسان 
شرکت های همکار 
پژوهشكده مديريت و مهندسي كيان
موسسه مديريت پروژه آريانا
موسسه فن‌آوري اطلاعات آريانا
مركز آموزش و توسعه مديريت آريانا
انتشارات آريانا
مشتریان کلیدی 

 
سازمان پروژه
مدیر پروژه
مسعود سلطاني

اعضای کلیدی پروژه
حميدرضا حسيني آشتياني، آنا عطاييان، فدرا اشكواري


رابط پروژه
آقاي عبدالصاحب ارجمند، معاون برنامه‌ريزي، خانم آزيتا آشوري، مشاور مديرعامل در استراتژي

عضویت در خبرنامه
 
با عضویت در خبرنامه الکترونیکی می توانید از اخبار، مقاله ها و پژوهش های جدید شرکت مشاوره مدیریت آریانا مطلع شوید.
برای عضویت در خبرنامه اینجا بروید.