اجراي كانون ارزيابي مديران / شركت هپكو
اجراي كانون ارزيابي مديران / شركت مهركام پارس
توسعه مدل كانون ارزيابي مديران / سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
سرمايه انساني: عامل موفقيت سازمان‌ها
شايستگي چيست؟
چگونه منابع انساني را به واحدي استراتژيك در شركت تبديل كنيم؟
كانون ارزيابي و توسعه مديران
نيگل پوا
 
 
تدوين مدل شايستگي‌
موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي
1385

جانشين‌پروري به دلايل متعددي از جمله بالا بودن سن خدمتي مديران سازمان‌ها، مورد توجه قرار گرفته است. سازمان تامين اجتماعي كه خود متولي ارايه خدمات اجتماعي به بخش عمده شاغلان كشور است، درك روشني از روند افزايش تعداد بازنشستگان و ساختار جمعيت شاغل كشور دارد. تعداد بازنشستگان با سرعت رو به افزايش است و اين افراد بايد با نيروهاي مستعد سازمان جايگزين شوند. سازمان تامين اجتماعي نيز از اين امر مستثنا نبوده و با توجه به شناخت عميقي كه از اين مسئله دارد، مديريت جانشيني و آماده كردن افراد مستعد براي تصدي پست‌هاي مديريتي سازمان را در برنامه كار خود قرار داده است. بزرگ‌ترين چالشي كه برنامه‌هاي جانشيني با آن مواجه هستند، اطمينان از صحت انتخاب افراد براي قرار گرفتن در مسير توسعه و جانشيني است. معيارهاي ارزيابي كه همان مدل شايستگي‌ها را مي‌سازند، بنيان هر نوع ارزيابي هستند. اگر معيارها دقيق، روشن و متناسب با نيازهاي سازمان تعيين شده باشند، مي‌توان نتايج را معتبر دانست. پروژه تدوين مدل شايستگي‌هاي سازمان تامين اجتماعي با همين هدف تعريف شد. در تدوين مدل شايستگي‌هاي سازمان تامين اجتماعي از دو مسير الگوبرداري از بنگاه‌هاي برتر و جهت‌گيري‌هاي استراتژيك استفاده شده است. با توجه به مطالعات صورت گرفته، 17 شايستگي براي مديران شناسايي شد كه در 7 خوشه قرار گرفته‌اند.

مدل شايستگي‌هاي مديران سازمان تامين اجتماعي

مدل شايستگي‌هاي مديران سازمان تامين اجتماعي

  تدوين مدل شايستگي‌هاي مديران سازمان تامين اجتماعي     
دسترسی سریع
 آشنایی با مشاوران 
مشاوران و کارشناسان 
شرکت های همکار 
پژوهشكده مديريت و مهندسي كيان
موسسه مديريت پروژه آريانا
موسسه فن‌آوري اطلاعات آريانا
مركز آموزش و توسعه مديريت آريانا
انتشارات آريانا
مشتریان کلیدی 

 
سازمان پروژه
مدیر پروژه
مسعود سلطاني

اعضای کلیدی پروژه
مجتبي اسدي، فاطمه كنعاني، حسين اكبري


رابط پروژه

عضویت در خبرنامه
 
با عضویت در خبرنامه الکترونیکی می توانید از اخبار، مقاله ها و پژوهش های جدید شرکت مشاوره مدیریت آریانا مطلع شوید.
برای عضویت در خبرنامه اینجا بروید.