طراحي سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان / شركت برق منطقه‌اي هرمزگان
تدوين مدل شايستگي‌ / موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي
ارزيابي عملكرد كاركنان با روش كانون ارزيابي / شركت مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا - مكو
زيرساخت‌هاي مديريت منابع انساني در سازمان‌هاي فرآيندي
شايستگي چيست؟
تاثير فرهنگ سازماني بر انگيزه‌بخشي به كاركنان
مديران و چالش‌هاي تصميم‌گيري
ماکس اچ بیزرمن
علی سرزعیم
 
 
توسعه مدل كانون ارزيابي مديران
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
1384

تاکنون چندين کانون ارزيابي در مجموعه سازمان گسترش برگزار شده است که ثمرات مفيدي داشته است و به تعميق فرهنگ شايسته‌سالاري و توسعه جهت‏يافته افراد کمک شاياني نموده است. مطالعات انجام گرفته و اجراي کانون‏هاي ارزيابي براي بيش از 1500 نفر از مديران سازمان گسترش و نوسازي، مجموعه دانشي گسترده را در اين حوزه توليد کرده است که مي‏تواند راه‏گشاي سازمان‏هاي ديگر در اجراي کانون‏هاي ارزيابي و زمينه ساز بهبود روش‏ها و توسعه مفاهيم مطروحه در کانون‏هاي بعدي باشد.

در اين پروژه مدل شايستگي‌هاي مورد استفاده در کانون‌هاي ارزيابي مورد بازنگري قرار گرفت و اصلاحاتي در مدل پيشنهادي صورت گرفت. اهم اين اصلاحات ادغام دو شايستگي شخصيت و ارزش‌هاي اخلاقي است که در عمل مصاديق يكساني داشتند و به جاي يكديگر به كار مي‌رفتند. با ادغام اين دو شايستگي، ارزش‌هاي اخلاقي به عنوان بستر و زمينه‌ساز عملکرد افراد در ساير شايستگي‌ها در نظر گرفته شد.

يکي از مهم‌ترين مشکلات کانون‌هاي ارزيابي قبلي، نداشتن سطح‌بندي و معيار دقيق براي امتياز دادن به افراد شرکت‌کننده در کانون بود که در بسياري از مواقع به اختلاف نظرهاي جدي منجر مي‌شد و روايي نتايج کانون را متزلزل مي نمود. نداشتن سطح‌بندي باعث مشکلات زير مي‌شد.

  • روشن نبودن مصاديق شايستگي،
  • امتيازدهي ناهماهنگ و
  • عدم امکان مقايسه نتايج کانون‌هاي ارزيابي

از اين رو مصاديق رفتاري تمامي شايستگي‌هاي فرعي به کار رفته در کانون با توجه به شاخص‌هاي رفتاري و سطوح مورد انتظار عملکرد از سطح 1 تا سطح 5 تعيين شدند تا ارزياب‌ها براساس آنها امتياز افراد را تعيين نمايند.

با دو تغييري که عنوان شد، مدل شايستگي‌ها سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بهبود يافت و امكان سنجش شايستگي‌ها با دقت بالاتر و روايي بيشتر ممكن گرديد.

       
دسترسی سریع
 آشنایی با مشاوران 
مشاوران و کارشناسان 
شرکت های همکار 
پژوهشكده مديريت و مهندسي كيان
موسسه مديريت پروژه آريانا
موسسه فن‌آوري اطلاعات آريانا
مركز آموزش و توسعه مديريت آريانا
انتشارات آريانا
مشتریان کلیدی 

 
سازمان پروژه
مدیر پروژه
مسعود سلطاني

اعضای کلیدی پروژه
حميدرضا حسيني آشتياني محتبي اسدي


رابط پروژه
ابراهيم شيخ،

عضویت در خبرنامه
 
با عضویت در خبرنامه الکترونیکی می توانید از اخبار، مقاله ها و پژوهش های جدید شرکت مشاوره مدیریت آریانا مطلع شوید.
برای عضویت در خبرنامه اینجا بروید.