طراحي سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان / شركت برق منطقه‌اي هرمزگان
طراحي زيرسيستم‌هاي مديريت منابع انساني / شركت بوتان
اجراي كانون ارزيابي مديران / شركت هپكو
هم‌انديشي مديران ارشد براي همسويي توسعه منابع انساني با استراتژي
مدل بلوغ قابليت‌هاي منابع انساني - مدل بقا
شايستگي چيست؟
طراحي آرماني
راسل ایكاف
مسعود سلطانی
 
 
طراحي سيستم ارزيابي عملكرد كاركنان
شركت سردساز خودرو
1383
       
دسترسی سریع
 آشنایی با مشاوران 
مشاوران و کارشناسان 
شرکت های همکار 
پژوهشكده مديريت و مهندسي كيان
موسسه مديريت پروژه آريانا
موسسه فن‌آوري اطلاعات آريانا
مركز آموزش و توسعه مديريت آريانا
انتشارات آريانا
مشتریان کلیدی 

 
عضویت در خبرنامه
 
با عضویت در خبرنامه الکترونیکی می توانید از اخبار، مقاله ها و پژوهش های جدید شرکت مشاوره مدیریت آریانا مطلع شوید.
برای عضویت در خبرنامه اینجا بروید.