منابع انسانی

منابع انسانی به روایت آریانا

از منسوخ شدن واژه «مدیریت اداری» در سازمان‌های ایرانی و جایگزینی آن با عبارت پرطمطراق «مدیریت منابع انسانی» بیش از ده سال می‌گذرد. در این مدت، عناوین افراد و واحدها را تغییر داده ولی همت و یا جسارت اصلاح مأموریت، اهداف و فرایندهای آن را کمتر داشته‌ایم.
در حالی شاهد ادامه حیات این واقعیت ناخوشایند هستیم که مدتی است پدیده‌های زیر زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند.
تغییر جدی هرم سنی جامعه و مواجهه با طیف جوانانی که شرایط، ضوابط و معادله‌های حاکم بر سازمان‌های سنتی را کمتر برمی‌تابند.
خیل گسترده دانش آموختگان دانشگاهی و افزایش امکان به‌کارگیری کارکنان دانش‌گر در سازمان‌ها
بروز فاصله زیاد میان دو نسل قدیم ـ متصدی رده‌های بالای مدیریتی سازمان ـ و نسل جدید ـ بدنه کارشناسی و اجرایی
بدون شک تصویر ناخوشایند بالا برای بخش دولتی اگر وخیم‌تر نباشد، بهتر نیست. سازمان‌های دولتی ما به واسطه عینیت تمام و یا بخشی از موارد زیر، محیط کاری چندان مناسبی را برای نیروی کار مستعد و دانش‌گر امروزی فراهم نمی‌آورند.
تورم شدید نیروی انسانی در مقایسه با حجم کار موجود. این مهم لطمه شدیدی به اصالت کار متعهدانه وارد می‌کند.
تفاوت چشمگیر سطح تحصیلی کارکنان جدید با نسل‌های قدیمی سازمان و بروز تنش‌های جدی میان این دو طیف
فرایندهای پیچیده و کند و انتظار نقش‌آفرینی کارکنان دانش‌گر جدید تنها به عنوان عناصری اجرایی و نه تصمیم‌گیر
عدم امکان بازتشخیص عملکردهای عالی و خوب از نمونه‌های متوسط و ضعیف به واسطه ناکارآمدی روش‌ها و سیستم‌های مورد استفاده
عدم امکان ایجاد ارتباط منطقی بین نتایج عملکردی کارکنان و حقوق و مزایای دریافتی ایشان
شرایط بالا لزوم تغییر پارادایم حاکم را یادآوری می‌کنند. دیری نمی‌پاید که مدیران منابع انسانی ما نیز به لزوم مجهز شدن به ابزارهای نوین این حوزه آگاهی می‌یابند. پر واضح است که این حوزه از علم مدیریت نیز شامل ابزارها و رویکردهای متعددی است که بسته به نیاز باید از آنها بهره جست.
شرکت مشاوره مدیریت آریانا با تجربه‌ای که از لمس نزدیک مسایل سازمان‌ها به دست آورده است، به این نتیجه رسیده است که پروژه‌های زیر می‌تواند به سازمان‌های ایرانی در توسعه منابع انسانی خود کمک شایانی نماید.
تدوین مدل شایستگی‌های مدیران و کارشناسان
ارزیابی مدیران و کارشناسان کلیدی با استفاده از مراکز ارزیابی و توسعه‌ای
طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان
تحلیل فرهنگ سازمانی

برخی مشتریان ما در حوزه منابع انسانی

برخی کتاب‌های حوزه منابع انسانی انتشارات آریانا

گزارش های آریانا در حوزه منابع انسانی