مشاوره تخصصی صنعت برق

خدمات آریانا در حوزه صنعت برق

صنعت برق ايران در چند دهه گذشته مسير روشن و بالنده‌اي را طي نموده است. در حال حاضر بخش قابل توجهي ـ اگر نگوييم تمام ـ دانش فني توليد، انتقال و توزيع برق، در كشور نهادينه شده و نتيجه اين روند مبارك نيز رتبه نخست صنعت برق ايران در منطقه و چهاردهم آن در جهان است.

نگاهي به چند شاخص عمده در پايان سال ۱۳۹۶ حاكي از آن است كه صنعت برق كشور با ظرفيت منصوبه نيروگاهي حدود ۷۹ هزار مگاوات، بيش از  ۳۱۰ تراوات ساعت (ميليارد كيلووات ساعت) توليد ناويژه برق داشته است؛ كه پس از كسر مصرف داخلي نيروگاه‌ها، تلفات شبكه انتقال و توزيع و صادرات برق، حدود ۲۵۵ تراوات ساعت آن در داخل كشور و توسط ۸/۳۴ ميليون مشترك مصرف شده است.

با وجود گزاره‌هاي خوشايند بالا، صنعت برق كشور از نقطه‌نظر پاره‌اي از شاخص‌هاي عملكردي و استراتژيك، با چالش‌هاي جدي زير مواجه است.

 • متوسط رشد ساليانه ۷ درصدي مصرف و پيك برق؛ اين مهم موجب شده كه شاخص «شدت مصرف» برق كشور ۲ برابر متوسط جهان و بيش از ۴ برابر كشورهايي چون آلمان و ژاپن باشد.
 • راندمان پايين و ۳۷ درصدي نيروگاه‌هاي حرارتي.
 • تلفات ۱۲ درصدي شبكه انتقال و توزيع برق.
 • انتشار بيش از ۷۰۰ گرم دي‌اكسيدكربن به ازاي توليد هر كيلووات ساعت برق (متوسط شدت انتشار كربن در جهان ۶۰۰ گرم است كه مطابق برنامه‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي تا سال ۲۰۵۰ بايد به ۲۰۰ گرم برسد.)

بهبود شاخص‌هاي استراتژيك مورد اشاره در بالا، نيازمند تغيير پارادايم و اصلاح ذهنيت‌هاي حاكم برصنعت برق است. با توجه به رشد ساليانه ۷ درصدي ميزان مصرف و پيك بار در سي سال گذشته، صنعت برق مجبور بوده كه هر ۱۰ سال يكبار، ظرفيت خود را (نيروگاه، شبكه انتقال و توزيع) ۲ برابر نمايد. اين مهم موجب شده كه در تمام سه دهه گذشته، پارادايم حاكم بر صنعت برق كشور، «پارادايم توسعه» باشد. نتيجه نهايي گرفتاري در اين پارادايم، غفلت نسبي صنعت برق از موضوع‌هايي چون كاهش شدت مصرف برق، تلفات، توسعه انرژي‌هاي نو، كاهش آلاينده‌ها و … بوده است.

به نظر مي‌رسد كه با داشتن نگاهي استراتژيك و تمركز بر چهار موضوع استراتژيك زير، بخش عمده‌اي از چالش‌هاي صنعت برق كشور قابل حل خواهد بود.

 • تكميل واحدهاي بخار نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي كشور (با هدف كاهش مصرف سوخت مايع نيروگاه‌ها و بهبود راندمان آنها)
 • توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير (با هدف كاهش تلفات، كاهش مصرف سوخت مايع نيروگاه‌ها و كاهش نياز به سرمايه‌گذاري در بخش توليد و انتقال برق)
 • مديريت سمت تقاضا و بهبود شدت مصرف برق (با هدف كاهش نياز به توسعه زيرساخت‌هاي برق كشور در بخش توليد و انتقال)
 • اصلاح جريان نقدينگي و بهبود مكانيزم اقتصادي صنعت برق كشور

 

ما در شرکت مشاوره مدیریت آریانا – با بیش از ۱۵ سال سابقه در تدوین برنامه استراتژیک که بخش قابل توجهی از آن در صنعت برق بوده است – در تلاشیم با مطالعه آخرین روندهای جهان در زمینه های مورد اشاره و بررسی دقیق وضعیت کنونی شرکت‌های کارفرما، چالش‌های آنان را شناسایی و نسبت به رفع آن‌ها برنامه‌ریزی نماییم. تعداد پروژه‌های بازنگری استراتژی، گواه رضایتمندی کارفرمایان از برنامه‌ریزی‌‌ها و نقشه‌‌راه‌های تدوین شده و حاکی از ادامه همکاری آنان با آریانا حتی پس از پایان پروژه است.

در ادامه برخی از مهم‌ترین خدمات شرکت مشاوره مدیریت آریانا در صنعت برق آورده شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید فایل سوابق را مشاهده نمایید.

 • تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های تولید، برق منطقه‌ای و توزیع
 • برنامه‌ریزي استراتژیک و طراحی مکانیزم مدیریت بار صنایع با اجراي طرح ذخیره عملیاتی در شرکت مدیریت شبکه برق ایران
 • مدیریت و بازطراحی فرایندهای کسب‌وکار
 • اجرای پروژه‌های تحقیقاتی با موضوعاتی چون اقتصاد صنعت برق، شبکه هوشمند، انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت سمت تقاضا

سوابق شرکت مشاوره مدیریت آریانا در صنعت برق

مشتریان ما در حوزه صنعت برق

کتاب های آریانا در حوزه صنعت برق

گزارش‌های آریانا در حوزه صنعت برق