مشاوره تخصصی صنعت برق

خدمات آریانا در حوزه صنعت برق

صنعت برق ایران در چند دهه گذشته مسیر روشن و بالنده‌ای را طی نموده است. در حال حاضر بخش قابل توجهی ـ اگر نگوییم تمام ـ دانش فنی تولید، انتقال و توزیع برق، در کشور نهادینه شده و نتیجه این روند مبارک نیز رتبه نخست صنعت برق ایران در منطقه و چهاردهم آن در جهان است.

نگاهی به چند شاخص عمده در پایان سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که صنعت برق کشور با ظرفیت منصوبه نیروگاهی حدود ۷۹ هزار مگاوات، بیش از  ۳۱۰ تراوات ساعت (میلیارد کیلووات ساعت) تولید ناویژه برق داشته است؛ که پس از کسر مصرف داخلی نیروگاه‌ها، تلفات شبکه انتقال و توزیع و صادرات برق، حدود ۲۵۵ تراوات ساعت آن در داخل کشور و توسط ۸/۳۴ میلیون مشترک مصرف شده است.

با وجود گزاره‌های خوشایند بالا، صنعت برق کشور از نقطه‌نظر پاره‌ای از شاخص‌های عملکردی و استراتژیک، با چالش‌های جدی زیر مواجه است.

 • متوسط رشد سالیانه ۷ درصدی مصرف و پیک برق؛ این مهم موجب شده که شاخص «شدت مصرف» برق کشور ۲ برابر متوسط جهان و بیش از ۴ برابر کشورهایی چون آلمان و ژاپن باشد.
 • راندمان پایین و ۳۷ درصدی نیروگاه‌های حرارتی.
 • تلفات ۱۲ درصدی شبکه انتقال و توزیع برق.
 • انتشار بیش از ۷۰۰ گرم دی‌اکسیدکربن به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق (متوسط شدت انتشار کربن در جهان ۶۰۰ گرم است که مطابق برنامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی تا سال ۲۰۵۰ باید به ۲۰۰ گرم برسد.)

بهبود شاخص‌های استراتژیک مورد اشاره در بالا، نیازمند تغییر پارادایم و اصلاح ذهنیت‌های حاکم برصنعت برق است. با توجه به رشد سالیانه ۷ درصدی میزان مصرف و پیک بار در سی سال گذشته، صنعت برق مجبور بوده که هر ۱۰ سال یکبار، ظرفیت خود را (نیروگاه، شبکه انتقال و توزیع) ۲ برابر نماید. این مهم موجب شده که در تمام سه دهه گذشته، پارادایم حاکم بر صنعت برق کشور، «پارادایم توسعه» باشد. نتیجه نهایی گرفتاری در این پارادایم، غفلت نسبی صنعت برق از موضوع‌هایی چون کاهش شدت مصرف برق، تلفات، توسعه انرژی‌های نو، کاهش آلاینده‌ها و … بوده است.

به نظر می‌رسد که با داشتن نگاهی استراتژیک و تمرکز بر چهار موضوع استراتژیک زیر، بخش عمده‌ای از چالش‌های صنعت برق کشور قابل حل خواهد بود.

 • تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کشور (با هدف کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها و بهبود راندمان آنها)
 • توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر (با هدف کاهش تلفات، کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها و کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و انتقال برق)
 • مدیریت سمت تقاضا و بهبود شدت مصرف برق (با هدف کاهش نیاز به توسعه زیرساخت‌های برق کشور در بخش تولید و انتقال)
 • اصلاح جریان نقدینگی و بهبود مکانیزم اقتصادی صنعت برق کشور

 

ما در شرکت مشاوره مدیریت آریانا – با بیش از ۱۵ سال سابقه در تدوین برنامه استراتژیک که بخش قابل توجهی از آن در صنعت برق بوده است – در تلاشیم با مطالعه آخرین روندهای جهان در زمینه های مورد اشاره و بررسی دقیق وضعیت کنونی شرکت‌های کارفرما، چالش‌های آنان را شناسایی و نسبت به رفع آن‌ها برنامه‌ریزی نماییم. تعداد پروژه‌های بازنگری استراتژی، گواه رضایتمندی کارفرمایان از برنامه‌ریزی‌‌ها و نقشه‌‌راه‌های تدوین شده و حاکی از ادامه همکاری آنان با آریانا حتی پس از پایان پروژه است.

در ادامه برخی از مهم‌ترین خدمات شرکت مشاوره مدیریت آریانا در صنعت برق آورده شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید فایل سوابق را مشاهده نمایید.

 • تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های تولید، برق منطقه‌ای و توزیع
 • برنامه‌ریزی استراتژیک و طراحی مکانیزم مدیریت بار صنایع با اجرای طرح ذخیره عملیاتی در شرکت مدیریت شبکه برق ایران
 • مدیریت و بازطراحی فرایندهای کسب‌وکار
 • اجرای پروژه‌های تحقیقاتی با موضوعاتی چون اقتصاد صنعت برق، شبکه هوشمند، انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت سمت تقاضا

سوابق شرکت مشاوره مدیریت آریانا در صنعت برق

مشتریان ما در حوزه صنعت برق

کتاب های آریانا در حوزه صنعت برق

گزارش‌های آریانا در حوزه صنعت برق