سوابق آریانا

شركت مشاوره مديريت آريانا فعاليت خود را از سال ۱۳۸۰ با مشاركت جمعي از دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتي شريف آغاز نموده است. ما بر اين عقيده‌ايم كه حرفه مشاوره مديريت در ايران به ظرفيت‌هاي بالقوه خود دست نيافته است و از جمله مهم‌ترين علل رشد ناكافي اين حوزه از كسب و كار، مي‌توان به «عدم شناخت نياز واقعي سازمان‌ها از تعريف و اجراي پروژه‌ها» و «عدم حساسيت مشاوران و كارفرمايان در انجام با كيفيت پروژه‌ها» اشاره كرد.

شركت مشاوره مديريت آريانا با رعايت اصول كاري زير سعي در بهبود فضاي حاكم بر اين حرفه داشته و اميد دارد به عنوان يكي از بازيگران اين عرصه به سهم خود نقش اثربخشي در زمينه اصلاح وضع موجود ايفا كند.

پذيرش نقش و مسئوليت تسهيل‌‌گري در پروژه‌ها

اغلب سازمان‌هاي ايراني از گروه مشاور خود، انتظار اجراي پروژه‌هاي مورد نظر از ابتدا تا انتها را داشته و علاقمندند كه تمامي مسؤوليت كار در اين مسير به عهده مشاور باشد. به زعم ما اين موضوع از دو عامل «عدم اعتقاد به موضوع پروژه نزد مديران سازمان‌ها» ـ به واسطه الزام انجام آن از سوي مديران يا سازمان‌هاي بالادستي ـ و «عدم اطمينان نسبت به كاركنان داخلي» نشأت مي‌گيرد.

از نظر ما نقش مشاور مديريت در يك بنگاه كسب و كار، تنها بايد محدود به تسهيل‌گري انجام پروژه باشد و اين مهم انجام نمي‌پذيرد مگر در صورتي كه مديران بنگاه نسبت به موضوع پروژه احساس نياز واقعي كرده و از صرف وقت كاركنان خود براي پيشبرد آن دريغ نورزند.

ما معتقديم كه نقش ما در سازمان‌ها اجراي كامل پروژه به عنوان «مجري» نيست و كاركنان داخلي آنها نيز خود از عهده اجراي كار برمي‌آيند و حضور ما در كنار آنها به عنوان تسهيل‌گر، تنها مسير را از لحاظ زماني كوتاه‌تر كرده و يافته‌هاي ما در تجربه‌هاي قبلي را براي ايشان به ارمغان مي‌آورد.

تعريف دقيق صورت مسئله با توجه به مشكل سازمان و صاحب مسئله كردن مديران و كاركنان سازمان

مشاوران مديريت آريانا از ارايه نسخه‌هاي از پيش نوشته شده براي سازمان‌ها ـ بدون توجه به نوع مشكل موجود ـ پرهيز كرده و معتقد است كه مشاوره در هر سازماني بايد معطوف به مشكل موجود، ميزان پتانسيل پذيرش تغيير، سوابق قبلي تلاش‌ها و … باشد.

از نظر ما، بهترين نقش مشاور در مرحله اول تبديل «مشكل» سازمان به «مسئله» و در مرحله دوم «صاحب مسئله» كردن سازمان و كاركنان آ ن است. به اعتقاد ما با حصول اين مهم و ايجاد اين جريان در سازمان، حل مسئله نه تنها مشكل نيست، بلكه پذيرش تغييرات بعدي نيز ـ چون خاستگاه آن بدنه خود سازمان مي‌باشد ـ بسيار ساده‌تر است.

پيشبرد پروژه‌ها با هدف حل تدريجي مشكل‌هاي سازمان

يكي از مشكل‌هاي پيش‌روي پروژه‌هاي مشاوره مديريت در سازمان‌ها، عدم درك «فرايند تحول» است. با توجه به آن كه در تمامي اين پروژه‌ها موضوع اصلي ايجاد «تغيير» است، در صورت عدم وجود درك شفاف از اين مهم و مكانيزم‌هاي بازدارنده و پيشبرانه آن، مشاوره در عمل با چالش‌هاي جدي روبه‌رو شده و در نهايت منجر به عقيم ماندن تمام تلاش‌ها مي‌شود.

از نظر ما مشكل‌هاي موجود در سازمان‌ها يك شبه ايجاد نشده و در بستر زمان قوت گرفته‌اند؛ از اين‌رو حل ريشه‌اي آنها نيز نياز به تلاشي همه‌جانبه و مستمر داشته و هيچ تغيير و تحول ناگهاني قادر به حل كوتاه‌مدت و هميشگي آنها نخواهد بود.

در راستاي انجام اين مهم، ما معتقديم كه انظار ل تمامي مسايل سازمان در قالب يك پروژه و در مدت زمان كوتاه امكان‌پذير نبوده و توسعه تدريجي و گام به گام اهداف هر پروژه، به پايداري نتايج مورد انتظار كمك مي‌كند.

برای آشنایی بیشتر با شرکت مشاوره مدیریت آریانا می‌توانید به فایل زیر مراجعه نمایید.


دانلود اهم سوابق شرکت مشاوره مدیریت آریانا