ساختار به روایت آریانا

کمتر از دو دهه از مطرح شدن مفاهیم «مدیریت و بازطراحی فرایندها» در دنیا می‌گذرد و با وجود ورود زود هنگام آن به ایران ـ با ترجمه نخستین کتاب آقایان همر و چمپی- هنوز نمی‌توانیم تجربه شسته رفته و بارزی را در این حوزه پیدا کنیم. برای اثبات این موضوع می‌توان به حجم پروژه‌های مشاوره مدیریتی تعریف شده، تعداد کتاب‌های ترجمه شده، تعداد کارشناسان متخصص و آگاه و … این حوزه در ایران، اشاره کرد.
مشکل کجاست؟ آیا نوع مباحث مطرح شده در این بخش از علم مدیریت، سنخیتی با مسایل و مشکل‌های سازمان‌های ایرانی ندارد؟ و یا این‌ که این مفاهیم نیز همچون سایر موضوع‌های جدید طرح شده در آن سوی آب‌ها باید از فیلتر بومی‌سازی ما بگذرند و هنوز نگذشته‌اند!؟ از نظر ما علت اصلی عدم پرداختن به این‌گونه مفاهیم و ابزارها در سازمان‌های ایرانی، عدم اهمیت یک یا تمامی موارد زیر در بیشتر کسب‌و‌‌کارهای ما می‌باشد.
«مشتری» به عنوان فردی انتخاب‌کننده و آزاد
«رقابت» به عنوان یگانه مفهومی که قادر است به عنوان یک محرک قوی، تلنگر لازم برای بهبود شرایط را به ما وارد کند.
و اهمیت «تنوع» محصول و خدمت که ما را به تجربه مسیرهای ناشناخته جدید ترغیب می‌کند.
از نظر ما تا زمانی که مشتریان ما حق انتخاب نداشته و مجبور باشند نیازهای خود را با خرید محصول و خدمتی استاندارد از بازارهای محدود دولتی و انحصاری برآورده سازند، مفاهیمی چون «مهندسی و بازطراحی فرایندها» محل چندانی از اِعراب نخواهند داشت.
جای خوشبختی است که یخ این فضای دلسردکننده در پاره‌ای از کسب‌وکارها چون صنایع غذایی، پوشاک، مخابراتی و اینترنتی و … در حال آب شدن است و کفه ترازو به آرامی به طرف مشتری متوقع و زیاده‌خواه سنگین‌تر می‌شود.

مشاوران مدیریت آریانا با چنین نگاهی به مدیریت فرایند تلاش دارند با انجام پروژه‌های زیر به بهبود عملکرد سازمان‌ها و حرکت آنها به سوی تعالی و سرآمدی کمک کنند.
شناسایی، نقشه‌برداری و تدوین فرایندها
بازطراحی فرایندها
طراحی ساختار مبتنی بر فرایندها و استراتژی‌های سازمان

برخی مشتریان ما در حوزه ساختار

گزارش های آریانا در حوزه ساختار