استراتژی

استراتژی به روایت آریانا

مطابق پيمايش انجام شده از سوي شركت Bain & Company، برنامه ‌ريزي استراتژيك در ميان ۲۵ ابزار پركاربرد مديريتي، بيشترين استفاده را در شركت ‌هاي سراسر دنيا داشته است. از سوي ديگر مطابق نتايج تحقيق مورد اشاره، شركت ‌هاي استفاده كننده از ابزارهاي مديريتي، بيشترين رضايت خود را از دو موضوع برنامه ‌ريزي استراتژيك و روش ‌هاي بخش ‌بندي بازار ابراز نموده ‌اند. اين شواهد حاكي از آن است كه مفهوم مديريت استراتژيك هنوز هم يك بحث داغ و مورد علاقه مشتريان و متقاضيان در سراسر دنيا به شمار مي ‌آيد. اين موضوع از آن جهت قابل تامل است كه از زمان طرح ديدگاه ‌هاي مرتبط با حوزه استراتژي، بيش از ۵۰ سال مي ‌گذرد و در اين فاصله مفاهيم، ابزارها و مدهاي مديريتي بسياري طرح شده و اوج گرفته ‌اند؛ ولي با تمام اين فراز و نشيب ‌ها، مفهوم استراتژي و ابزارهاي مرتبط با آن كماكان به عنوان يك روش كارآمد مورد توجه مديران ارشد است. تغييرهاي پرتلاطم محيط كسب و كار، دشواري روزافزون شرايط ادامه حيات براي سازمان ‌ها و الزام آنها براي داشتن رويكردي فعال و غيرمنفعل براي تحليل جريان ‌ها و روندهاي محيطي، شايد يگانه دليل استفاده عمومي از اين ابزار ـ برنامه ‌ريزي استراتژيك ـ باشد .
رويكرد آريانا به پيشبرد پروژه‌هاي برنامه‌ريزي استراتژيك
مشاوران مديريت آريانا براي پيشبرد پروژه ‌هاي برنامه ‌ريزي استراتژيك، از رويكرد يادگيري عملي (Action Learning) بهره مي‌برند. در اين رويكرد با تشكيل تيم متشكل از مشاور و خبرگان سازمان نسبت به توسعه استراتژي‌هاي شركت اقدام مي‌شود. مشاوران مديريت آريانا استراتژي شركت را با كمك ابزارهاي تحليلي متعددي شناسايي و سپس با كمك كارت امتيازي متوازن (BSC) به سطوح عملياتي و قابل پيگيري ترجمه مي‌كنند .

خدمات شرکت مشاوره مدیریت آریانا در حوزه استراتژی

  • برنامه‌ريزي استراتژيك در سازمان‌هاي خصوصي
  • برنامه ريزي استرتژيك در سازمان‌هاي عمومي
  • تدوين كارت امتيازي متوازن و نقشه استراتژي
  • برنامه‌ريزي استراتژيك در هلدينگ‌ها
  • جاري‌سازي استراتژي (Cascading)
  • خلق چشم‌انداز مشترك
  • بخش‌بندي بازار و موقعيت‌يابي
  • خلق چشم‌انداز مشترك
  • برنامه‌ريزي رشد در شركت‌هاي كوچك
  • ارزيابي اثربخشي و كارايي استراتژي

برخی مشتریان ما در حوزه استراتژی

برخی کتاب‌های حوزه استراتژی انتشارات آریانا

گزارش های آریانا در حوزه استراتژی

سوابق شرکت مشاوره مدیریت آریانا در حوزه استراتژی