استراتژی

استراتژی به روایت آریانا

مطابق پیمایش انجام شده از سوی شرکت Bain & Company، برنامه ‌ریزی استراتژیک در میان ۲۵ ابزار پرکاربرد مدیریتی، بیشترین استفاده را در شرکت ‌های سراسر دنیا داشته است. از سوی دیگر مطابق نتایج تحقیق مورد اشاره، شرکت ‌های استفاده کننده از ابزارهای مدیریتی، بیشترین رضایت خود را از دو موضوع برنامه ‌ریزی استراتژیک و روش ‌های بخش ‌بندی بازار ابراز نموده ‌اند. این شواهد حاکی از آن است که مفهوم مدیریت استراتژیک هنوز هم یک بحث داغ و مورد علاقه مشتریان و متقاضیان در سراسر دنیا به شمار می ‌آید. این موضوع از آن جهت قابل تامل است که از زمان طرح دیدگاه ‌های مرتبط با حوزه استراتژی، بیش از ۵۰ سال می ‌گذرد و در این فاصله مفاهیم، ابزارها و مدهای مدیریتی بسیاری طرح شده و اوج گرفته ‌اند؛ ولی با تمام این فراز و نشیب ‌ها، مفهوم استراتژی و ابزارهای مرتبط با آن کماکان به عنوان یک روش کارآمد مورد توجه مدیران ارشد است. تغییرهای پرتلاطم محیط کسب و کار، دشواری روزافزون شرایط ادامه حیات برای سازمان ‌ها و الزام آنها برای داشتن رویکردی فعال و غیرمنفعل برای تحلیل جریان ‌ها و روندهای محیطی، شاید یگانه دلیل استفاده عمومی از این ابزار ـ برنامه ‌ریزی استراتژیک ـ باشد .
رویکرد آریانا به پیشبرد پروژه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک
مشاوران مدیریت آریانا برای پیشبرد پروژه ‌های برنامه ‌ریزی استراتژیک، از رویکرد یادگیری عملی (Action Learning) بهره می‌برند. در این رویکرد با تشکیل تیم متشکل از مشاور و خبرگان سازمان نسبت به توسعه استراتژی‌های شرکت اقدام می‌شود. مشاوران مدیریت آریانا استراتژی شرکت را با کمک ابزارهای تحلیلی متعددی شناسایی و سپس با کمک کارت امتیازی متوازن (BSC) به سطوح عملیاتی و قابل پیگیری ترجمه می‌کنند .

خدمات شرکت مشاوره مدیریت آریانا در حوزه استراتژی

  • برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های خصوصی
  • برنامه ریزی استرتژیک در سازمان‌های عمومی
  • تدوین کارت امتیازی متوازن و نقشه استراتژی
  • برنامه‌ریزی استراتژیک در هلدینگ‌ها
  • جاری‌سازی استراتژی (Cascading)
  • خلق چشم‌انداز مشترک
  • بخش‌بندی بازار و موقعیت‌یابی
  • خلق چشم‌انداز مشترک
  • برنامه‌ریزی رشد در شرکت‌های کوچک
  • ارزیابی اثربخشی و کارایی استراتژی

برخی مشتریان ما در حوزه استراتژی

برخی کتاب‌های حوزه استراتژی انتشارات آریانا

گزارش های آریانا در حوزه استراتژی

سوابق شرکت مشاوره مدیریت آریانا در حوزه استراتژی