شرکت مشاوره مدیریت،آریانا

سوابق شرکت مشاوره مدیریت آریانا

خدمات شرکت مشاوره مدیریت آریانا

electiricy
مشاوره تخصصی صنعت برق

صنعت برق ایران در چند دهه گذشته مسیر روشن و بالنده‌ای را طی نموده است. در حال حاضر بخش قابل توجهی ـ اگر نگوییم تمام ـ دانش فنی تولید، انتقال و توزیع برق، در کشور نهادینه شده و نتیجه این روند مبارک نیز رتبه نخست صنعت برق ایران در منطقه و چهاردهم آن در جهان است. نگاهی به…

ادامه مطلب
bank-consulting
مشاوره تخصصی صنعت بانک و بیمه

صنعت بیمه (هم در ایران و هم در جهان) ازجمله صنایعی است که نتوانسته خود را با تکنولوژی‌های جهان هم‌گام کند. این عقب‌ماندگی، چالش‌هایی را برای این صنعت در سال‌های آتی رقم خواهد زد. از طرف دیگر، نداشتن استراتژی و آنتروپی باعث شده سودآوری شرکت‌ها در این صنعت کاهش یابد….

ادامه مطلب

برخی مشتریان شرکت مشاوره مدیریت آریانا

آخرین گزارش‌های شرکت مشاوره مدیریت آریانا

برخی کتاب های انتشارات آریانا

گزارش‌های بین المللی